Мениджъри обратно

Мая Георгиева

Член на НС

http://www.fibank.bg

Г-жа Мая Георгиева започва работа в Банката през 1995 г. като директор на международния отдел. Избрана е за изпълнителен директор на ПИБ от 1998 г. В началото на 2012 г. преминава в Надзорния съвет на Банката.

Преди присъединяването си към ПИБ г-жа Георгиева е била заместник-генерален директор в „Банка за земеделски кредит”, отговаряща за паричните пазари. Преди това в продължение на 19 години г-жа Георгиева е работила в Българска народна банка, където придобива значителен опит в международното банково дело. Последната й длъжност в БНБ е ръководител на отдел „Платежен баланс”.

Г-жа Георгиева е магистър по макроикономика от Висшия икономически институт (сега Университет за национално и световно стопанство) в София. Специализирала е международни плащания към Международния валутен фонд и има следдипломна квалификация от Българския научно-технически съюз. През 2001 г. е избрана за „Банкер на годината” от българския финансов седмичник „Банкер”.

Освен позицията си в Банката, г-жа Георгиева е председател на Надзорния съвет на CaSys International, Република Македония, председател на Съвета на директорите на „Дайнърс клуб България“ АД и член на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка – Албания.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени