Мениджъри обратно

Мильо Зикатанов

Член на СД и Изпълнителен директор

http://www.zlatenlev.com/?pid=10&ln=2

Член на СД и Изпълнителен директор

Други мениджъри от Златен лев Капитал

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени