Мениджъри обратно

д

Мирослав Вичев

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.dskbank.bg

Банка ДСК

Мирослав Вичев е роден през 1964 г. в София.

След като завършва Английска езикова гимназия в София, г-н Вичев продължава образованието си в Техническия университет в София. Владее отлично английски и руски език.

От декември 2003 г. г-н Вичев е ръководител на направление "ИТ и операции" и член на Управителния съвет на Банка ДСК, а от ноември 2007 г. и неин изпълнителен директор. Той започва кариерата си като началник на отдел "Приложно програмно осигуряване" на Пощенска банка АД през 1991 г. От 1996 до 2000 г. е старши консултант, а по-късно и директор в "Управленско консултиране" на Deloitte & Touche DEC. През септември 2000 г. постъпва в "Майкрософт България" като ръководител на група за бизнес решения, а по-късно става ръководител "Консултантски услуги", като длъжността му включа изграждане на печеливша консултантска практика и по-специално в областта на банки, финанси и публичен сектор. От края на 2002 г. до присъединяването му към Банка ДСК г-н Вичев е директор "Информационни технологии" в ТБ "Биохим".

Други мениджъри от Банка ДСК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени