Мениджъри обратно

Мирослав Маринов

Член на СД и Изпълнителен директор

http://www.tbiam.bg

Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager.

Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор на ПОК "Доверие".

Други мениджъри от Ти Би Ай Асет Мениджмънт

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени