Мениджъри обратно

d

Николай Борисов

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.dskbank.bg

Банка ДСК

Николай Борисов е роден през 1967 г. в София.
Висшето си икономическо образование, специалност Финанси, Николай Борисов завършва в Университета за национално и световно стопанство през 1994 г. Владее английски, руски и гръцки език.
От май 2006 г. той е прокурист на Банка ДСК, а през април 2008 г. става изпълнителен директор.  Николай Борисов започва кариерата си като финансов и административен директор на търговски предприятия. От 1995 г. до 2002 г. работи в Банка Пиреос /бивша Хиосбанк/, клон София, в отдел „Операции”, а впоследствие в отдел „Корпоративен”. През 2002 – 2004 г. Николай Борисов е ръководител на отдел „Маркетинг” в Демирбанк, София
През март 2004 г. Николай Борисов постъпва в Банка ДСК на позицията Главен мениджър на Софийски корпоративен център, отговарящ за корпоративния кредитен портфейл.

Други мениджъри от Банка ДСК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени