Мениджъри обратно

Никола Бакалов

Член на УС и Главен изпълнителен директор

http://www.bank.allianz.bg

Никола Бакалов е завършил УНСС и има магистърска степен по международни икономически отношения. След дипломирането си започва работа в представителството на Chrysler и Jeep. От 2000 г. работи в Първа инвестиционна банка (ПИБ) в дирекция "Картови разплащания", от януари 2005 г. е Началник отдел “Издаване и управление на банкови карти”, а от 2006 г. заема длъжността Директор на дирекцията. Член е на изпълнителните комитети на "Visa България" и на "MasterCard България".

Други мениджъри от Алианц Банк България

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени