Мениджъри обратно

Радослав Кацаров

Член на СД

http://www.status.bg/bg/asset_management

Радослав Милев Кацаров е учредител и Изпълнителен директор на инвестиционен посредник "Статус Инвест" АД от 1998 и член на Съвета на директорите на управляващо дружество "Статус Капитал" АД. Радослав Кацаров има висше икономическо образование, специалност "Международни икономически отношения". Завършил е Висшия Икономически Институт, гр. София. От 1995 г. до 1998 г. е бил Изпълнителен директор на "Статус 1" АД, гр. София.

Други мениджъри от Статус Капитал

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени