Мениджъри обратно

Светослав Молдовански

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.fibank.bg

Г-н Светослав Молдовански се присъединява към Банката през 2005 г. като директор Специализирана служба „Вътрешен Контрол”. От 2007 г. до 2008 г. е главен изпълнителен директор на „ First Investment Bank – Albania Sh.a”. От 2008 г. до 2010 г. заема длъжността директор на дирекция „Операции”. През 2010 г. е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а началото на 2011 г. е назначен за изпълнителен директор. От края на 2011 г. е изпълнителен директор на банката.

Преди това г-н Молдовански работи в КПМГ България ООД като мениджър „Управление на корпоративния риск” и в Deloitte & Touche, България като старши одитор. Той има магистърска степен по „Финанси” от Университета за национално и световно стопанство в София. Г-н Молдовански е сертифициран одитор от Информационни системи за одит и контрол (ISACA), САЩ.

Освен позицията си в Банката, г-н Молдовански е заместник - председател на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка – Албания, член на Надзорния съвет на Унибанка, Република Македония, член на Надзорния Съвет на CaSys International, Република Македония и член на Съвета на директорите на „Дайнърс Клуб България” АД. Г-н Молдовански притежава над 10% от капитала на „Некст Ди Си” ООД и от капитала на „Клуб 12” ООД.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени