Мениджъри обратно

Сибила Грозданова

Член на СД

http://www.capmanbg.com

Сибила Грозданова има бакалавърска и магистърска степен по "Счетоводство и контрол" от УНСС и последваща специализация по "Финанси" в University of LaCrosse и стаж в отдел "Финанси" на Mesirow Financial. Тя е активен съдеятел във формирането и развитието на инвестиционните процеси в България. Участвала е в редица семинари и работни срещи, между които "International Accounting Standards" и "Capital Markets and International Standards of Financial Reporting", организиран от USAID.

Г-жа Грозданова е изпълнителен директор на инвестиционен посредник Капман.

Други мениджъри от Капман

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени