Мениджъри обратно

Славейко Славейков

Член на УС, Прокурист и Главен финансов директор

http://www.sgeb.bg

Член на управителния съвет, Прокурист и Главен финансов директор

Други мениджъри от Societe Generale Експресбанк

 • Филип Лот

  Председател на УС и Главен изпълнителен директор

  Societe Generale Експресбанк
 • Живка Сарачинова

  Член на УС, Прокурист и Регионален директор група София

  Societe Generale Експресбанк
 • Даниела Христова

  Член на УС, Прокурист и Корпоративен секретар

  Societe Generale Експресбанк
 • Мария Русева

  Член на УС, Изпълнителен директор и Директор Корпоративни клиенти и финансови пазари

  Societe Generale Експресбанк
Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени