Мениджъри обратно

Станимир Каролев

Председател на Съвета на Директорите

http://www.karoll.net

Станимир Каролев е основател на финансова група Карол и председател на съвета на директорите на „Карол” АД.

Дружествата от групата Карол са водещи в предлагането на продукти и услуги на небанковия сектор в България. Инвестиционен посредник Карол е лидер по сделки на БФБ за последните 5 години.

Станимир Каролев бе избран от в-к „Банкер" за мениджър на инвестиционен посредник за 2006 г.

Други мениджъри от Карол

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени