Мениджъри обратно

Станислав Божков

Член на УС и Заместник изпълнителен директор

http://www.fibank.bg

Г-н Станислав Божков се присъединява към екипа на ПИБ през 2004 г. като методолог в дирекция „Методология”. Скоро след това е повишен в началник отдел "Външни институции", а от 2005 г. до 2007 г. е заместник директор на дирекция „Методология”. От 2007 г. до 2010 г. е началник отдел „Пазарен риск” на дирекция „Управление на риска”. През 2010 г. г-н Божков е избран за директор  „ Специализирана служба вътрешен контрол”. През май 2011 г. г-н Божков е избран за член на Управителния съвет на ПИБ и е назначен за заместник изпълнителен директор.

Преди да се присъедини към Банката г-н Божков работи в Българска народна банка като икономист в отдел „Платежен баланс”. Той има бакалавърска степен по „Маркетинг и мениджмънт” от Икономическия Университет във Варна, магистърска степен по икономика от Централен Европейски Университет в Будапеща, Унгария. Г-н Божков е сертифициран финансов анализатор.

Освен позицията си в Банката, г-н Божков е член на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка – Албания.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени