Мениджъри обратно

Таня Керемидчиева

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.bacb.bg

Г-жа Таня Керемидчиева е надлежно избрана за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на БАКБ на 22 юли 2011г., и е вписана в Търговския регистър на 15 август 2011г.

Г-жа Керемидчиева е заемала позицията Ръководител управление „Методология, планиране и анализ на банковата дейност” в „СИБАНК” АД от 2000 г. до момента на присъединяването си към БАКБ.  От 1998 до 2000 г. г-жа Керемидчиева е била член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „СИБАНК” АД. За периода 1997-1998 г. г-жа Керемидчиева е работила като Началник управление „ Ликвидност, пазари и анализ” и е била член на Управителния съвет на ТБ „България Инвест” АД /„Алианц България” АД. Опитът на г-жа Керемидчиева в банковия сектор стартира през 1977 г. и в допълнение на горепосоченото включва работа последователно за БНБ Софийска градска банка, БСИ „Минералбанк”, ТС Банк АД, Балканска универсална банка АД.

Г-жа Таня Керемидчиева е магистър по финанси от ВФСИ „Д. А. Ценов” гр. Свищов.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени