Мениджъри обратно

Франц Фукс

Председател на НС

http://www.poc-doverie.bg

Завършил е Техническия университет във Виена като експерт актюер. Има квалификация по мениджмънт от „Hernstein International Management Institute". Професионалния си път започва като актюер. Бил е член и председател на надзорни и управителни съвети на много компании. Понастоящем е член на УС на „Виена Иншурънс Груп".

Други мениджъри от ПОК Доверие

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени