Мениджъри обратно

Цветелина Бориславова

Председател на НС

http://www.bacb.bg

Г-жа Бориславова е избрана за член на Надзорния съвет на Банката от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 5.7.2011г.

Г-жа Бориславова е главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД от 2005г. „СИЕСАЙЕФ” АД e частно инвестиционно дружество, основано през 2005 година от г-жа Бориславова и фондацията й Кредо Бонум. „СИЕСАЙЕФ” АД инвестира в сфери, които са традиционно силни и приоритетни за България както и в иновативни технологии и природосъобразни отрасли на енергетиката.

Г-жа Бориславова е заемала длъжността Председател на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД от 2001 до 2010г. Тя е  Председател на Съвета на директорите на Мултинешънъл асет портфолио мениджмънт АД и е заемала ръководни позиции и в други частни компании. Г-жа Бориславова е ангажирана и с управлението на организации с нестопанска цел. Г-жа Бориславова притежава степените Магистър по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност” от ВИИ „Карл Маркс” и Магистър по „Испанска филология” от Софийски университет „ Св. Климент Охридски”.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

 • Маршал Милър

  Заместник-председател на НС

  Българо-Американска Кредитна Банка
 • Джейсън Кук

  Член на НС

  Българо-Американска Кредитна Банка
 • Мартин Ганев

  Член на НС

  Българо-Американска Кредитна Банка
 • Кирил Манов

  Член на НС

  Българо-Американска Кредитна Банка
Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени