Мениджъри обратно

Ценка Петкова

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.rbb.bg

  • Финансов контрол и счетоводство
  • Информационни технологии
  • Разплащания и операции
  • Операции с банкови карти
  • Касов център
  • Администрация и сигурност
  • Организация и управление на процесите
  • Информационна сигурност
  • Материално и техническо осигуряване

Други мениджъри от Райфайзенбанк България

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени