Мениджъри обратно

Шандор Чани

Председател на НС

http://www.dskbank.bg

Банка ДСК

Председател на НС на Банка ДСК и Главен изпълнителен директор на Банка ОТП

Други мениджъри от Банка ДСК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени