Новини обратно

4,848

МКБ Юнионбанк е с най-прозрачни лихви

Страница на новината

МКБ Юнионбанк най-прозрачно и разбираемо за клиентите изчислява лихвата по потребителските и ипотечни кредити за физически лица. Това става ясно от представително изследване на "Активни потребители". Банката използва пазарен индекс, изчисляван и публикуван от неависим от нея източник. Такива индекси са Софибор, EURIBOR и LIBOR. Според изследването на "Активни потребители" обаче преобладаващата част от банките формират лихвите си по собствена методология и вътрешно определен базов лихвен процент.

В проучването-тест на асоциацията, се казва още, че при "кредит, отпуснат при референтен лихвен процент, определян въз основа на индекс, (каквато е политиката на МКБ Юнионбанк) кредитополучателят: знае изчерпателно и разбира еднозначно показателите, от които зависи лихвата му, може да определи вероятния диапазон на изменение на лихвата по време на заема (въз основа на исторически данни за движението на индекса) и може самостоятелно да изчисли лихвата си при всяка промяна на индекса и така да провери изчисленията на банката".

"Дългосрочна политика на МКБ Юнионбанк е откритостта, честността и прозрачността в отношенията ни с клиентите. За нас е важно да няма скрити условия, дребен шрифт в договорите ни или пък неяснота как формираме лихвите си", коментира Мария Илиева, главен изпълнителен директор на банката.Предстоящи форуми


Последни Добавени